Installera Elma Online

From Elma Wiki
Jump to navigation Jump to search

Förhandskrav

Du måste ha Elasto Mania för att kunna installera Elma Online. Du kan beställa spelet från Elasto Manias hemsida. Du kan spela både on- och offline, men naturligtvis ska du ha en internetuppkoppling för att kunna utnyttja spelets fulla potential.

Noga räknat är de enda filerna från Elma du behöver: Elma.res (version 1.2), Lev, Rec, och LGR-mapparna, samt filen default.LGR (eller någon annan LGR omdöpt till det) i LGR-mappen.

Installation

Du kan alltid hitta den nyaste versionen på Zworqy's Elasto Mania site.

För att extrahera zip-filen behöver du programvara såsom WinZip. Installationen är ganska enkel, extrahera alla filer i zip-arkivet till din Elasto Mania-mapp.

Det är inte fel att ha en säkerhetskopia av Elasto Mania-mappen, ifall något skulle gå fel.

Se till att din Elma.Res-fil har uppdaterats till version 1.2, kör sedan Resedit.exe, klicka på "Import pack" och "OK" för att importera de nya teckensnitten till Elma.res-filen.

Ansluta

För att ansluta till servern måste du köra belmaServerConf.exe file och skriva in information såsom ditt nick och serverns IP-adress. Den förinställda IP-adressen kan vara fel, men du kan alltid hitta den korrekt på hemsidan eller IRC-kanalen #ballelma på IRCNet.

Låt lösenordsfältet vara tomt tills vidare, ett lösenord kommer behövas i nästa version dock. TCP och UDP portarna är förinställda. En korrekt konfiguration kan ses på bilden.

Ett exempel

Port forwarding

Om du ansluter till Belma via en router måste du se till att din brandvägg inte blockerar inkommande meddelanden till belma.exe. (Detta kommer med all sannolikhet inte vara nödvändigt i Elma Online.)

Se till att NAT är avstängt, eller aktivera port forwarding för portarna i belmaServerConf.exe (alltså 4460, 4461 och 4462), annars kommer du inte kunna se andra spelare. Andra spelare kan dock se dig ändå. Om detta låter för svårt, gå till portforward.com så hittar du en ganska enkel steg-för-steg process som hjällper dig aktivera port forwarding.

Se även