Uppdatera Elma

From Elma Wiki
Jump to navigation Jump to search

Versionerna 1.0 - 1.11hb

Att uppdatera till 1.11hb från vilken tidigare version som helst är mycket enkelt, ladda bar ner den nya versionen och ersätt filen Elma.exe.

Versionerna 1.11h och 1.11hb har också en extra exe fil du kan kopiera till din Elma-mapp och använda för att göra inställningar i Elma.exe.

Version 1.2

Den här versionen kräver lite mer arbete för att installera:

  1. Extrahera zip-filen till/i din Elma-mapp.
  2. Nu borde det finnas en undermapp som heter "Res" och innehåller dessa filer: A13.LEB, add.inf, DESCLIST.TXT och Intro12.pcx.
  3. Kör ResEdit.exe (i Elma-mappen) och klicka på knappen "Import Pack", sedan på "Ok" och "Yes". Elma.res-filen has nu uppdaterats till version 1.2.
  4. Nu kan du ta bort Res-mappen.

Se även

Installera Belma