Tuning FIN

From Elma Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vaikka Elasto Mania on 99% taitoa, ei pyörän käyttäytymistä eri kuvataajuuksilla (FPS) voi jättää huomiotta.

Historia

Screenshot of internal 45, Sink

Jo vuonna 2000 huomattiin, että Elasto Mania toimi hieman erilailla eri koneissa. Yksi parhaista radoista jossa tämän huomasi oli internal 45 - Sink. Sinkin ensimmäisen omenan lähellä on pieni aukko johon vasen rengas laitetaan. Rengas tekee pientä edestakaista liikettä, jotkut jäivät jumiin joksikin aikaa (0,2s) kun taas toiset pääsivät ulos suhteellisen nopeasti.


Kun puhutaan 0,2 sekunnin edusta yhdessä isoimmista höyläradoista, alkoivat monet miettimään mistä syystä tämä johtui.

Myöhemmin huomattiin, että monitorin virkistystaajuutta muuttamalla pyörä käyttäytyi hieman erilailla. Virkistystaajuus itsessaan on irrelevantti, mutta kun ns. vsync (vertical synchronization) oli päällä, FPS oli sama kuin virkistystaajuus. Esimerkiksi jos virkistystaajuus oli 85Hz, oli myös FPS 85.


Vastaavasti, kun vsync oli pois päältä, nousi FPS maksimiin, riipuen laitteiston tehokkuudesta. Tyypillisesti tämä oli 200FPS vuonna 2000.


Frames per second (kehysnopeus)

Eli johtopäätös on, että tuning on riippuvainen FPS:stä. Kaikki muu, vsync, virkistystaajuus, rauta, softa jne, on vain epäsuoraa tuunausta (koska ne vaikuttavat FPS:ään).

Alhainen FPS (30-100)

Ero kohtalaiseen/korkeaan fps:ään:

  • Viive painalluksissa. - Pitkä viive painallusten välillä (korjattu Elma onlinessa)
  • Nopeampi kääntyminen. - Erittäin pieni ero, mutta ero kuitenkin
  • Renkaat voivat mennä koloihin joiden väli on pienempi kuin pyörä itse, ns. "vsync holes"
  • Ennalta arvaamaton käyttäytyminen "\/" muotoisissa koloissa. - Renkaat voivat "imeytyä" koloihin tai muussa tapauksessa nopea bounce.
  • 0,02 nopeampi tasaisella 10 sekunnin radalla.
  • Ihmissilmä huomaa epäsulavuutta 60-80 fps:ään asti, riippuen kuinka tarkasti keskityt katsomaan.


On tärkeää huomata, että mitä pienempi fps, sitä ennalta arvaamattomampi käyttäytyminen on pienissä koloissa. Myös huomattavaa on että 30 fps on relatiivisesti paljon vähemmän kuin 100 (3,33... kertaa)

Kohtalainen fps (100-300)

Ero alhaiseen ja korkeaan fps:ään:

  • Lähes huomaamaton viive painalluksissa
  • Voi vielä päästä joihinkin koloihin jotka ovat renkaita pienemmät, esim shelf life maailmanennätys reitti.

Korkea fps (300-999)

Erot Kohtalaiseen ja alhaiseen fps:ään:

  • Huomattavin ero on brutal voltteja tehdessä. Korkean fps:n vuoksi pelaaja voi tehdä "slide brutalil" joka nähdään esim. Uphill Battlen maailmanennätys tyylissä, Hi Flyerissa ja The Steppesissä.
  • Mahdotonta päästä renkaita pienempiin aukkoihin - Joskus battleissa nähdään, että pelaajat eivät pääse hangeihin koska aukot ovat liian. Katso Ratojen_suunnittelu


Huomaa, että tämä sivu antaa vain suuntaa tuunaukseen. Esimerkiksi on mahdollista, että viive painalluksissa johtuu jostain muusta kuin fps:stä. Mahdollisia syitä ovat elma.exe CPU prioriteetti, näppäimistö-ongelmat tai monitori (LCD:tä pidetään huonona Elasto Maniaa pelatessa). On mahdotonta sanoa, että 30-100 tekee aiheuttaa juuri tietyn käyttäytymisen. Vaihtaminen 70fps:stä 60fps:ään voi tehdä tempun mahdollisesta täysin mahdottomaksi.