Skapa banor

From Elma Wiki
Jump to navigation Jump to search

Introduktion

Att designa en bana i Elma är väldigt enkelt. En bana består av ett antal polygoner, samt start- och målobjekt (blomman). Man kan också lägga till följande:

 • Äpplen
 • "Killers"
 • Bilder
 • Texturer och masker

Så för att göra en bana behöver man bara öppna redigeraren och rita några polygoner och markera var objekten och bilderna ska ritas. Sedan gör Elmas grafikmotor resten åt dig.

Redigerarens gränssnitt

En skärmbild på redigeraren

Här är vad knapparna i vänstermenyn gör, vissa är uppenbara:

 • Exit - Avslutar redigeraren och återgår till Elma.
 • New - Stänger aktuell bana och nollställer redigerarens innehåll.
 • Open - Öppnar en annan bana.
 • Save As - Sparar banan under ett nytt namn.
 • Save - Sparar banan.
 • Save and Play - Sparar banan och låter dig testa den. Kontrollerar även topologin (se nedan).
 • Check Topology - Kontrollerar on det finns några fel i banans design. Möjliga fel är:
  • Två linjer (i polygon(er) som inte är gräs) korsar varandra.
  • Start och/eller målobjektet är i marken.
 • Egenskaper - Ställer in banans egenskaper:
  • Förgrundstextur
  • Bakgrundstextur
  • Bananas namn
  • LGR File - Vilken uppsättning grafik som skall användas i banan.
 • Zoom Out - Zoomar ut en bit för att visa mer av banan.
 • View Options - Välj vad som skall visas i banan:
  • Visa Polygoner
  • Visa Gräs
  • Visa Bilder
 • Help - Visar lite hjälp.
 • Move - Flytta en punkt, start, mål, äpple, killer eller bild.
 • Zoom In - Låter dig rita en rektangel över den del du vill zooma in på.
 • Create Vertex - Rita en ny polygon, eller lägg till mer på en redan existerande.
 • Delete Vertex - Radera en punkt på en polygon.
 • Delete Polygon - Radera en hel polygon. Var försiktig med detta!
 • Create Food - Placera ett äpple i banan.
 • Create Killer - Placera ett killer-objekt i banan.
 • Delete Object - Radera äpplen eller killers.
 • Create Picture - Placera en bild eller textur-mall i banan.
 • Delete Picture - Radera en bild eller textur-mall.

Att göra gräs

När du h ar ritat en polygon som skall tcäkas av gräs, rite en ny polygon under kanten av den först polygonen, med den form du vill att gräset skall ha, så här:

Making grass.gif

I det här fallet följer formen av gräs-polygonen formen av den vanliga polygonen, vilket är det vanligaste sättet.

Det som har ritats på bilden är allt du ska rita, det är ett vanligt nybörjarfel att även rita ovanför den vanliga polygonen. Redigeraren ritar gräs-texturen mellan linjerna i gräs-polygonen och den vanliga polygonen, och ritar de små "kanterna" av gräset under gräs-polygonens linjer. Men det finns ett undantag; inget ritas runt den längsta linjen (i horisontell riktning)i gräs-polygonen.

Det betyder att om du ritar delar av gräs-polygonen ovanför den vanliga polygonen, kommer Elma rita gräs där också om det finns någon mark i närheten. Och den längsta linjen kan då vara en av linjerna i marken där du villa ha gräs, men eftersom det är den längsta linjen kommer Elma ignorera den och inte rita något gräs där.

När du har ritat färdigt gräs-polygonen, gör man det till gräs genom att klick på "Move"-knappen och sedan högerklicka på polygonen. Då får man upp en dialogruta där man kan välja "Grass polygon". Klart!

Att byta gravitation

Gravitation skapas genom att modifiera äpplen. Välj "Move" och högerklicka på ett äpple. Då får du upp en meny vilken riktning på gravitationen äpplet ska byta till.

"Food anim number" valet ändrar inte gravitationen, det bestämmer bara vilken vinkel äpplet skall ha.

Externa redigerare

Det finns några externa redigerare du kan använda om du vill.

Se även