Difference between revisions of "Spela online"

From Elma Wiki
Jump to: navigation, search
(How to make your own shirt (BMP))
Line 80: Line 80:
 
</pre>
 
</pre>
  
==How to make your own shirt (BMP)==
+
==Hur man gör en egen tröja (BMP)==
If you acquired Belma from [http://zworqy.com/ zworqy's elma site], you should have a BMP.zip among the other files. This is the shirt collection of most of the users in Belma. Extract it in the bmp folder and you will recognize other players better. Since it is not updated regularly, you must manually download the latest ones.
+
Om du skaffade Belma från [http://zworqy.com/ zworqy's elma site], borde du ha en BMP.zip fil bland de andra filerna. Det är en tröjsamling med de flesat användarnas tröjor. Extrahera de till bmp-mappen så kan du lättare känna igen andra spelare. Eftersom zip-filen inte uppdateras regelbundet, måste du ladda ner nya tröjor manuellt.
  
The following is a walkthrough for beginners on how to make a shirt picture, if you know what you are doing you can of course do it any way you want.
+
I EOL laddas tröjor upp och ner helt automatiskt.
#Open [http://en.wikipedia.org/wiki/Paint_(software) Microsoft Paint]
+
 
#Open a [http://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format BMP]
+
Följande är en genomgång för nybörjare som viasr hur man gör en tröjbild, om du vet vad du sysslar med kan du naturligtvis göra det hur du vill..
#*Either: Load an existing working BMP (that already has the right colors in the game, e.g. milagros.bmp)
+
#Öppna [http://en.wikipedia.org/wiki/Paint_(software) Microsoft Paint]
#*Or: Create a new one with the dimensions 149 x 101 pixels
+
#Öppna an [http://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format BMP]
#Rotate 90° counter-clockwise, if you want it to be easier to see what the shirt will look like in the game
+
#*Antingen: Öppna en befintligt, fungerande BMP (som redan har rätt färger i spelet, t.ex. milagros.bmp)
#Make the background
+
#*Eller: Skapa en ny med storleken 149 x 101 pixlar
#*Note that all pixels with the same color as the top left corner pixel will be transparent
+
#Rotera 90° motsols om du vill att det ska vara lättare att se hur tröjan ser ut i spelet.
#*It may be any shape, no need to use the usual shape of the shirt
+
#Gör bakgrunden
#Put something unique on it: letter, image, logo, etc
+
#*Notera att alla pixlar med samma färg som pixeln i övre vänstra hörnet kommer bli genomskinliga.
#Customize
+
#*Den kan ha vilken form som helst, det behöver inte var den vanliga tröjformen.
#*It is useful to use advanced programs like [http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop Adobe Photoshop] for better results
+
#Rita något unikt på den: bokstav, bild, logga etc.
#*You can also use special fonts from pages like [http://www.dafont.com/themes.php dafont.com]
+
#Special
#Rotate 90° clockwise if you rotated it before
+
#*Det är användbart att använda avancerade program som [http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop Adobe Photoshop] för bästa resultat.
#Correct your BMP
+
#*du kan också använda udda typsnitt från sidor som [http://www.dafont.com/themes.php dafont.com]
#*If you created or edited your shirt with another program, you might have wrong palette. Then, follow these steps:
+
#Rotera 90° medsols om du roterade förut.
##Copy your BMP
+
#Rätta till din BMP
##Open working BMP
+
#*Om du skapade eller redigerade din BMP med ett annat program kanske du har fel palett. Följ då dessa steg:
##Paste there
+
##Kopiera din BMP
##*There are mainly two different [[LGR|LGRs]] used as the default one (the original default.lgr and highq.lgr) and it's a good idea to have a look at the shirt with both LGRs as they have a different color palette.
+
##Öppna en fungerande BMP
#Save as type "256 Color Bitmap (*.bmp,*.dib)"
+
##Klistra in
#*Use the '''exact''' same name as on Elma Online (case sensitive, no accents or special symbols)
+
##*Det finns två [[LGR|LGRs]] som oftast används som standard; default.lgr och highq.lgr, och det är en bra idé att kontrollera tröjan i båda LGR:na eftersom de har olika paletter.
#Publish on [http://zworqy.com/belma/uploadbmp.php Upload Page]
+
#Spara som typen "256 Color Bitmap (*.bmp,*.dib)"
#Advertise to everybody on Elma Online, on forums, #ballelma ([http://en.wikipedia.org/wiki/MIRC mIRC]) and anywhere else you want
+
#*Använd '''exakt''' samma namn som du använder på Elma Online (shiftlägeskänsligt, inga accenter eller specialsymboler)
#*Shirts are not yet uploaded and distributed automatically in the game. If you edit one and nobody has this version, it will not be seen by other players.
+
#För belma, publicera tröjan på [http://zworqy.com/belma/uploadbmp.php Uppladdningssidan].
 +
#Berätta för alla i Belma på forum, #ballelma ([http://en.wikipedia.org/wiki/MIRC mIRC])och var du vill.
 +
#*I Belma laddas tröjor inte upp automatiskt. Iom du ändrar en och ingen annan har den så kommer de inte att se den.
  
 
==See also==
 
==See also==

Revision as of 01:13, 1 August 2010

Först av allt

Det allra första du borde göra är att LÄSA REGLERNA!!!

Hur man spelar online

Att spele online är precis som att spela offline, fast du kan se andra spelare, hämta eller skicka banor och recs, och se statistik när du spelar. För att kunna använda online-funktionerna måste du konfigurera flera nya tangentbordsinställningar.

När du kommer in i spelet kanske det pågår en battle. Ladda bara ner banan, gå till external levels i menyn och leta upp banan some spelas.

Standardinställningar för Belma

F1 = Visa/Dölj andra spelare
F2 = Observera nästa spelare
F3 = Observera förra spelaren
F4 = Ladda ner banan för pågående battle
F5 = Visa/Dölj listan med uppkopplade spelare
F6 = Visa/Dölj ställning/resultat för aktuell battle
F7 = Visa alla tider på banor sedan förra knapptryckningen
F8 = Rensa listan med nysatta tider
F9 = Skriv en rad i chatten - Layouten är US, vänj dig vid det
F10 = Dölj dig själv - Fungerar inte i en pågående battle
F11 = Ladda upp/ner vinnar rec från battle
F12 = Återanslut till servern

Ytterligare kommandon som inte har en standradinställning i Belma:

 1. Visa/Dölj chatten
 2. Visa/Dölj battle status raden
 3. Visa/Dölj battle ledaren i battle status raden

Standardknappar i Elma Online

Elma Online använder två optionsknappar för att få plats med alla inställningar på F-tangenterna som standard. Du kan ställa in optionsknapparna till vänster eller höger SHIFT, vänster eller höger CTRL, eller ALT.

Preliminära standardknappar:

    F1 = Visa/Dölj andra spelare
OPT1 + F1 = Show/Hide yourself from others
ENTER+ F1 = Free camera (Observe without entering the level)

    F2 = Observera nästa spelare (When chatting, write PM to next player in list)
OPT1 + F2 = Observera förra spelaren (When chatting, write PM to previous player in list)
OPT2 + F2 = Avbryt observation

    F3 = Visa battle-kö
OPT1 + F3 = Lås/lås upp nya banor

    F4 = Ladda ner battle-bana
OPT1 + F4 = Ladda ner cup-bana
OPT2 + F4 = Ladda ner vilken bana som helst (skriv in banans filnamn utan .lev tillägget)

    F5 = Visa/Dölj listan med uppkopplade spelare
OPT1 + F5 = Visa/Dölj listan med de bästa tiderna
OPT2 + F5 = Visa/Dölj listan med de bästa multi-tiderna
 
    F6 = Visa/Dölj battle ställning/resultat
OPT1 + F6 = Visa/Dölj cup ställning/resultat
OPT2 + F6 = Visa/Dölj 24h tt ställning/resultat

    F7 = Visa/Dölj listan med nysatta tider
OPT1 + F7 = Visa/Dölj listan med nysatta multi-tider
OPT2 + F7 = Rensa listorna med nysatta tider

    F8 = Skicka/Acceptera multiplayer inbjudan
OPT1 + F8 = Avbryt multiplayer eller ångra inbjudan
OPT2 + F8 = Växla aktuell cup

    F9 = Skriv en rad i chatten (tryck på Upp/Ner för att skrolla i chatten, även Page Up/Page Down fungerar)
OPT1 + F9 = Visa/Dölj chatten
OPT2 + F9 = Visa/Dölj senaste tiden till äpple

    F10 = Visa/Dölj battle/cup statusrad
OPT1 + F10 = Visa/Dölj ledare och din position
OPT2 + F10 = Visa/Dölj hastighetsmätare
    F11 = Ladda ner den senaste battlens vinnande replay
OPT1 + F11 = Ladda ner den senaste cup-banans vinnande replay
OPT2 + F11 = Visa/Dölj enhjulsstatus

    F12 = (Åter)anslut till servern
OPT1 + F12 = Koppla bort från servern
OPT2 + F12 = Ladda om paletten

Hur man gör en egen tröja (BMP)

Om du skaffade Belma från zworqy's elma site, borde du ha en BMP.zip fil bland de andra filerna. Det är en tröjsamling med de flesat användarnas tröjor. Extrahera de till bmp-mappen så kan du lättare känna igen andra spelare. Eftersom zip-filen inte uppdateras regelbundet, måste du ladda ner nya tröjor manuellt.

I EOL laddas tröjor upp och ner helt automatiskt.

Följande är en genomgång för nybörjare som viasr hur man gör en tröjbild, om du vet vad du sysslar med kan du naturligtvis göra det hur du vill..

 1. Öppna Microsoft Paint
 2. Öppna an BMP
  • Antingen: Öppna en befintligt, fungerande BMP (som redan har rätt färger i spelet, t.ex. milagros.bmp)
  • Eller: Skapa en ny med storleken 149 x 101 pixlar
 3. Rotera 90° motsols om du vill att det ska vara lättare att se hur tröjan ser ut i spelet.
 4. Gör bakgrunden
  • Notera att alla pixlar med samma färg som pixeln i övre vänstra hörnet kommer bli genomskinliga.
  • Den kan ha vilken form som helst, det behöver inte var den vanliga tröjformen.
 5. Rita något unikt på den: bokstav, bild, logga etc.
 6. Special
  • Det är användbart att använda avancerade program som Adobe Photoshop för bästa resultat.
  • du kan också använda udda typsnitt från sidor som dafont.com
 7. Rotera 90° medsols om du roterade förut.
 8. Rätta till din BMP
  • Om du skapade eller redigerade din BMP med ett annat program kanske du har fel palett. Följ då dessa steg:
  1. Kopiera din BMP
  2. Öppna en fungerande BMP
  3. Klistra in
   • Det finns två LGRs som oftast används som standard; default.lgr och highq.lgr, och det är en bra idé att kontrollera tröjan i båda LGR:na eftersom de har olika paletter.
 9. Spara som typen "256 Color Bitmap (*.bmp,*.dib)"
  • Använd exakt samma namn som du använder på Elma Online (shiftlägeskänsligt, inga accenter eller specialsymboler)
 10. För belma, publicera tröjan på Uppladdningssidan.
 11. Berätta för alla i Belma på forum, #ballelma (mIRC)och var du vill.
  • I Belma laddas tröjor inte upp automatiskt. Iom du ändrar en och ingen annan har den så kommer de inte att se den.

See also