Spela

From Elma Wiki
Revision as of 22:39, 17 November 2010 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Grundläggande kontroller

Motorcykel-kontrollerna i Elasto Mania består av acceleration, broms, vända och volta. Du accelererar genom att trycka på upp-pilen, vilket får bakhjulet att snurra och bromsar genom att trycka på ner-pilen, vilket låser båda hjulen. Man vänder genom att trycka på mellanslag, vilket gör att föraren byter riktning horisontellt.

Att volta får cykeln at rotera; ett tryck på vänster-pilen får cykeln att rotera motsols och att trycka på höger-pilen roterar cykeln medsols. Alla kontroller fungerar både på marken och i luften, men volter används framför allt i luften.


Trick

Hängande
Sträckande
Att köra i ett rör

Om man trycker på båda volt-tangenterna samtidigt eller en särskild tangent, får man en extra kraftig medsolsvolt som kallas alovolt.

MAn kör inte alltid med båda hjulen på marken. Man kan hänga, vilket innebär att köra uppochner på en smal polygon med det ena eller båda hjulen.

Tack vare den mycket elastiska stötdämpningen, så är det möjligt att sträcka ckylen en hel del när man har mycket fart och träffar någonting som stoppar det ena eller båda hjulen.

Man kan också studsa, inte bara genom att falal från en höjd, utan även på nästan vilket underlag som helst i banan så länga du har tillräckligt med fart och rätt riktning. Du kan kombinera en studs med en brutal volt, vilket helt enkelt är en 360° volt på ett plant underlag. Den tillagda studsen, om gjord korrekt, ger dig extra höjd och/eller fartoch kan hjälpa dig över höga hinder, som till exempel i världsrekordstilen i banan Uphill Battle.

Ibland är en passage för låg för att köra igenom utan att slå i huvudet. Detta kallas ett rör. För att komma igenom ett rör måste man köra i sidled, medan man upprepat vänder eller voltar för att undvika att huvudet slår i taket elelr golvet.

Se även