Main Page: SWE

From Elma Wiki
Revision as of 03:08, 25 September 2010 by Admin (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Välkommen till Elma Online Wiki!

Elma Online är en utökad version av Elasto Mania med möjlighet till online-spel. EOL är för tillfället i ett halvöppet beta stadium.

Wikin handlar mest om hur man spelar online och hur man använder den officiella Elma Online sidan, men den kommer också ta upp grunderna i Elma. Om det är första gången du använder Elma Online, börja här.

Innehåll

Teknisk Information Elasto Mania
Online Avancerat